Thứ Tư , 23 Tháng Mười 2019

CẢM NHẬN CỦA ĐÀO MINH PHONG VỀ CÔ CHERI TREE

Dao Minh Phong - Cheri tree

CẢM NHẬN CỦA ĐÀO MINH PHONG VỀ CÔ CHERI TREE.

Cheri Tree là trường hợp rất đặc biệt. Phong đã tham dự rất nhiều khóa học nhưng đây là diễn giả nữ đầu tiên mà Phong được học. Chương trình B.A.N.K là một chương trình tuyệt vời và bổ ích. Bất kỳ một doanh nghiệp, từ người quản lý đến người bán hàng cũng cần nó để có thể quản trị nhân sự hiệu quả và tăng doanh số bán hàng cho doanh nghiệp. Tham dự khóa học về phân tích hành vi con người này Phong được làm qua với những người bạn nước ngoài mới như Esther, Gabi.  Đây đúng là nhưng con người của hành động.

Dao Minh Phong (14)

Đào Minh Phong - Đồng Đội (26)

Dao Minh Phong (18)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*