Thứ Tư , 23 Tháng Mười 2019

CẢM NHẬN CỦA ĐÀO MINH PHONG VỀ CHUYÊN GIA MARKETING KATSUHIDE MATSUMOTO

Lòng biết ơn là động cơ mạnh khủng khiếp giúp bạn thành công trong cuộc sống.

Dao Minh Phong - Katsuhide Matsumoto 1

Phong thật sự cảm kích khi ông Katsuhide Matsumoto dành khoảng thời gian còn lại của cuộc đời để đi chia sẻ giá trị bản thân cho các nước trong khu vực, ông bảo đó là cách ông trả ơn cuộc đời. Vì giờ đây ông đã có quá đủ đầy.

Bài học của Phong hôm nay là: Hãy tạo ra những sản phẩm từ trái tim bạn, và đáp ứng những giá trị mà khách hàng không ngờ tới, tạo ra những sản phẩm cảm kích khách hàng và chính khách hàng họ cảm kích tổ chức bạn. Đó là cách mà người Nhật nghĩ và hành động. Đó là cách mà người Nhật cam kết trong kinh doanh. Đó là cách mà người Nhật đưa văn hóa dân tộc vào từng sản phẩm. Đó là cách mà người Nhật khẳng định Chất Lượng Nhật, và Lời hứa Nhật.

Dao Minh Phong - Katsuhide Matsumoto 4

Hôm nay Phong may mắn được mời cơm ông Chủ Tịch Japan Orientation Katsuhide Matsumoto, ông như từ điển sống đặc biệt trong kinh doanh. Phong sẽ mời ông về Đà Nẵng vào tháng 0 8/2016 cho cộng đồng khởi nghiệp Đà Nẵng, chương trình hoàn toàn miễn phí.

Dao Minh Phong - Katsuhide Matsumoto 3

Bạn khởi nghiệp Đà Nẵng muốn ông chia sẻ điều gì?

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*