Thứ Tư , 23 Tháng Mười 2019

CẢM NHẬN CỦA ĐÀO MINH PHONG VỀ CON NGƯỜI RẤT ĐẶC BIÊT NÀY

CẢM NHẬN CỦA  ĐÀO MINH PHONG  VỀ CON NGƯỜI RẤT ĐẶC BIÊT NÀY.

Dao MInh Phong - Robert Kiyosaky

Đây là người thầy có tầm ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của Phong. Phải thú thật là Phong bị ngiện bộ sách 13 tập Cha giàu cha nghèo của ông nên Phong đã đọc đi đọc lại nó hơn 7 lần. Bộ sách này như người bạn của tôi suốt 5 năm qua, mỗi khi Phong gặp khó khăn trong việc kinh doanh tôi cũng nhờ nó để cung cấp năng lượng và quyết tâm để tiếp tục thực hiện các mục tiêu tài chính của mình. Nó giúp Phong hành động mạnh mẽ bất chấp sự sợ hãi và không thoải mái. Cám ơn vũ trụ đã mang  Robert Kiyosaki đến với cuộc sống của những người như Phong.

Dao Minh Phong - Robert Kiyosaki Cha giàu cha nghèo 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*